Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Προπονητικές Ώρες στο 3ο Λύκειο Αγ.Δημητρίου

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΩΡΕΣΤΡΙΤΗΩΡΕΣΤΕΤΑΡΤΗΩΡΕΣΠΕΜΠΤΗΩΡΕΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΩΡΕΣΣΑΒΒΑΤΟΩΡΕΣΚΥΡΙΑΚΗ
14:30 16:003ο Λύκειο Κορασίδες Α Κώστας Παπαθανασίου14:30 16:003ο Λύκειο Νεάνιδες Κώστας Παπαθανασίου14:30 16:003ο Λύκειο Κορασίδες Α Κώστας Παπαθανασίου14:30 19:003o Λύκ/Αγων. Κορασίδες 2 Σίσσυ Ξένου12:45 14:003ο Λύκειο Γυναίκες Κώστας Παπαθανασίου
16:15 17:303ο Λύκειο Νεάνιδες Κώστας Παπαθανασίου16:00 17:303ο Λύκειο Κορασίδες 3 Ντίνα Γεωργιάδου16:30 17:453ο Λύκειο Κορασίδες 3 Ντίνα Γεωργιάδου14:00 16:303ο Λύκειο Κορασίδες 3/Νεάνιδες Αγώνας/Κλειδ
17:45 19:003ο Λύκειο Κορασίδες 2 Σ.Ξένου14:00 15:153ο Λύκειο Κορασίδες 3 Ντίνα Γεωργιάδου
18:45 20:003ο Λύκειο Κορασίδες 2 Σίσσυ Ξένου15:15 16:303ο Λύκειο Κορασίδες 2 Σίσσυ Ξένου
21:00 23:003ο Λύκειο Γυναίκες Κώστας Παπαθανασίου Αγώνας/Κλειδ21:15 23:003ο Λύκειο Γυναίκες Κώστας Παπαθανασίου21:15 23:003ο Λύκειο Γυναίκες Κώστας Παπαθανασίου21:00 23:003ο Λύκειο Κορασίδες Α Κώστας Παπαθανασίου Αγώνας/Κλειδ